PVM-PVMI-PVMX

Jesteś tutaj

PVM-PVMI-PVMX

PIONOWE, WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE Wysoka sprawność hydrauliczna, Silnik ze znakiem norm EN

Modele PVM, PVMI oraz PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez samoczynnego zalewania o konstrukcji wbudowywanej do rurociągu z przyłączami kołnierzowymi lub typy Victualic z jednakowo z wymiarowanymi króćcami ssania i tłoczenia.Konstrukcja stopniowana z nierdzewnym wirnikiem, komorą i obudową ciśnieniową. Wałki pompy i silnika zgodnego z normą IEC połączone są ze sobą bezpośrednio.Wszystkie pompy wyposażone są w wymienne uszczelniające wkłady mechaniczne w celu łatwego montażu.>Modele pomp PVM, PVMI oraz PVMX mają zróżnicowaną wielkość oraz różną ilość stopni w celu dostarczenia wymaganego przepływu i ciśnienia.