HYDRO-VACUUM - Pompy odśrodkowe jednostopniowe FZ

Jesteś tutaj

Zastosowanie

Pompy wirowe, jednostopniowe typu FZ, służą do pompowania wody czystej oraz brudnej, a także innych cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Stanowią one wysokozunifikowaną rodzinę pomp zatapialnych oraz do zabudowy suchej, których poszczególne odmiany uzależnione są od specyfiki pompowanych cieczy oraz rodzaju i wielkości zanieczyszczeń.
 

Pompy odśrodkowe HV do pompowania wody morskiej

W przypadku przepompowywania wody morskiej na statkach, bądź w portach i dokach oraz pompowania cieczy o podwyższonym stężeniu chlorków na przykład w kopalniach, szerokie zastosowanie znajdują pompy odśrodkowe typu FZ do wody morskiej produkcji Hydro-Vacuum S.A.

Rozwiązaniem proponowanym przez Hydro-Vacuum SA są pompy zatapialne z korpusem silnika, pokrywą łożyskową górną i korpusami dławic, wykonanymi z brązu B101. Natomiast elementy hydrauliki pompy, takie jak: wirnik, korpus olejowy, korpus tłoczny, pokrywa wlotowa wykonane z ZbCr32. Wszystkie elementy złączne pompy wykonane są ze stali A4.

Podział podstawowy

Typ pompy Średnica króćca tłocznego Rodzaj przyłącza
FZ.1 DN 50 gwintowany/kołnierzowy
FZ.2 DN 65 kołnierzowy
FZ.3 DN 80 kołnierzowy
FZ.4 DN 100 kołnierzowy
FZ.5 DN 125 kołnierzowy
FZ.6 DN 150 kołnierzowy
FZ.7 DN 200 kołnierzowy
FZ.9 DN 300 kołnierzowy

Odmiany

FZA Przeznaczone do pompowana wody, roztworów gnojowicy, cieczy zanieczyszczonych nie zawierających wtrąceń o średnicy do 6 mm.
FZB Pompy z wirnikiem kanałowym, przeznaczonym do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych, pozbawionych substancji włóknistych.
FZP Pompy z wirnikiem kanałowym, przeznaczonym do pompowania cieczy czystej lekko zanieczyszczonej.

 

FZA

 


Pompy typu FZA wyposażona jest w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty do pompowania wody nie zawierających wytrąceń abrazyjnych o średnicy większej niż 6 mm oraz zanieczyszczeń włóknistych. Pompa FZA nie posiada wbudowanych zabezpieczeń silnika. Silnik napędowy pomp FZA jest silnikiem „mokrym” – wypełniony jest olejem wazelinowym białym wg. PN-60/M-96105. Występuje tylko jako FZA.1.

Agregaty pompowe FZA mogą być zastosowane między innymi w:

 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • w odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników

FZB


Pompy typu FZB są wyposażone w wirnik zamknięty kanałowy. Pompa przeznaczona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji włóknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • Wysoka sprawność układu hydraulicznego,
 • Mniejsze „swobodne” przeloty w stosunku do układów typu Vortex

Pompy tego typu mają zastosowanie w tłoczniach ścieków produkcji Hydro-Vacuum SA, jednakże mogą również być stosowane do pompowania innych mediów poza podczyszczonymi ściekami.

Standardowym wykonaniem materiałowym (wyk. 1) jest wirnik z Zl250, natomiast w 2 wykonaniu materiałowym wirnik i korpus łożyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Możliwe jest także na specjalne życzenie Klienta wykonanie korpusu tłocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartość B („swobodny” przelot) dla FZB:

 • FZB.1 – ø 6 mm
 • FZB.2 – ø 15 mm
 • FZB.3 – ø 32 mm (dla pomp FZB.3.90 - ø 15 mm)
 • FZB.4 – ø 45 mm
 • FZB.6 – ø 55 mm
 • FZB.7 – ø 80 mm

FZP


Pompy typu FZP są wyposażone w wirnik kanałowy zamknięty, wielołopatowy o łopatkach z przestrzenną krzywizną. Pompa tego typu jest przeznaczona do pompowania wody czystej oraz wody zanieczyszczonej z zawartością piasku.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • wysoka sprawność układu hydraulicznego, wyższa niż we wszystkich poprzednio omawianych sięgająca 84%.
 • niższe NPSH w stosunku do pomp FZB dzięki zastosowaniu poszerzonego wlotu i przestrzennej łopatki.

Standardowym wykonaniem materiałowym (wyk. 1) jest wirnik z Zl250, natomiast w 2 wykonaniu materiałowym wirnik i korpus łożyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Pompy typu FZP oferowane są również w wykonaniu ze staliwa.