HYDRO-VACUUM - Pompy dla przemysłu stoczniowego, morskiego

Jesteś tutaj
Pompy produkcji Hydro-Vacuum S.A. do wody zaburtowej morskiej i wody słodkiej w układach hydroforowych. Od ponad 60 lat oferujemy sprawdzone i bezpieczne rozwiązania dla instalacji wodnych stosowanych w okrętownictwie. Nabyte doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi pozwala nam sprostać rozwijającym się stale wymaganiom przemysłu stoczniowego. Zadaniem okrętowej instalacji wodnej jest przede wszystkim podawanie wody zaburtowej do chłodzenia silników statku, kotłów oraz zasilania hydrantów na statku. Dostarcza ona także wodę dla celów bytowych na statku. Poza tym zazwyczaj jest wykorzystywana do zasilania eżektorów zęzowych i odwadniających na statku, dostarcza wody do instalacji przeciw pożarowej pianowej. Pompy okrętowej instalacji wodnej mogą ewentualnie służyć jako pompy balastowe, a przy odpowiednich rozwiązaniach konstrukcyjnych także jako zęzowe. W odniesieniu do instalacji przeciw pożarowej wodnej przepisy towarzystw klasyfikacyjnych stawiają szereg wymagań, które muszą być spełnione, jeśli statek ma uzyskać prawo żeglugi. Pompy wykorzystywane w układach wody na statkach muszą się charakteryzować dużą odpornością na niekorzystne cechy środowiska pracy. Szczególny nacisk kładzie się tu na użyte materiały do ich budowy. Stosowanie wykonań materiałowych zawierających brązy, staliwa, stal kwasoodporną pozwalają w znaczny sposób uodpornić elementy pompy na niekorzystne czynniki pompowanej cieczy i tym samym wydłużają technologiczny okres życia agregatu. Pompy w wykonaniach standardowych są o wiele bardziej narażone na skrócenie czasu swojej pełnej sprawności. Pompy produkcji Hydro-Vacuum S.A. służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy.