LOWARA - Aquontroller

Jesteś tutaj

AQUONTROLLER został specjalnie zaprojektowany do zainstalowania w układach pompowania w budynkach mieszkalnych. Gwarantuje on stałe ciśnienia wody niezależnie od wymaganej wydajności pompy. Za pomocą tego urządzenia sterującego pompa funkcjonuje bardziej płynnie i wydłuża się znacznie jej czas eksploatacji. Możliwość dokładnej kontroli, wykonywanej na żądanie, wpływa na oszczędność energetyczną.

AQUONTROLLER jest synonimem prostej instalacji i wysokiej niezawodności, najbardziej istotnych czynników dla instalatorów. Inwertor posiada wbudowane zabezpieczenia chroniące przed ewentualnym złym funkcjonowaniem układu.

Specyfikacje

  • Zasilanie: jednofazowe 50 i 60 Hz
  • Moc:do 1,50 kW

Broszura Aquontroller (en)

Instrukcja obsługi Aquontroller (it en de fr)