SL1, SLV do 1.5kW oraz z AUTOADAPT

Jesteś tutaj

SL1, SLV do 1.5kW oraz z AUTOADAPT

Pompy SLV z wirnikiem otwartym SuperVortex i SL1 z wirnikiem jednokanałowym, przeznaczone są do tłoczenia wody brudnej i ścieków domowych, komunalnych oraz przemysłowych.
Pompy są wykonane z odpornych na zużycie materiałów, takich jak żeliwo
i stal nierdzewna, zapewniających prawidłowe działanie. Pompy dostępne są z silnikami jedno i trójfazowymi o mocy od 0,9 do 1,5 kW.

Pompy dostępne są w następujących wersjach montażowych:

 • Montaż na mokro z systemem autozłącza.
 • Montaż wolnostojący na mokro.


Obszary zastosowań

Pompy SL1.50.65 do 1,5 kW przeznaczone są do tłoczenia:

 • dużych ilości wody drenażowej i wody powierzchniowej.
 • ścieków gospodarczych z fekaliami.
 • ścieków z budynków użyteczności publicznej bez odpływów
  z sanitariatów.
 • ścieków przemysłowych zawierających szlam wód przemysłowych

Pompy SL1.50 przystosowane są do tłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych do 50 mm.

Pompy SLV.65.65 do 1,5 kW przeznaczone są do tłoczenia:

 • wód powierzchniowych z cząstkami ściernymi.
 • ścieków komunalnych.
 • ścieków z obiektów przemysłowych.
 • ścieków przemysłowych lub wód przemysłowych zawierających szlam lub zanieczyszczenia włókniste.

Pompy SLV.65 przystosowane są do tłoczenia cieczy z zawartością ciał stałych do 65 mm.

Dostępne warianty wykonań:

 • Wykonanie przeciwwybuchowe Ex.
 • Wykonanie ze skrzynką sterującą CU100 wraz z łącznikiem pływakowym.
 • Wykonanie elektroniczne (pompa ze zintegrowanym układem sterowania, funkcja AUTOADAPT).


Cechy konstrukcyjne

 • Podłączenie kablowe z silnikiem za pośrednictwem wtyczki.
 • Wodoszczelny wlot kablowy wykonany z odpornego na korozję poliamidu.
 • Pierścień zaciskowy pomiędzy silnikiem a pompą.
 • Kasetowe uszczelnienie wału.
 • Łożyska trwałe, nasmarowane na cały okres eksploatacji.
 • Szczelina pomiędzy wirnikiem a obudową można łatwo ustawić poprzez dokręcanie lub poluzowanie śrub regulacyjnych na spodzie pokrywy ssawnej. Regulacji można dokonywać bez montażu pompy.
 • Pompy SL1 i SLV wyposażone są w króciec tłoczny kołnierzowy DN65.
 • Wbudowane łączniki termiczne w uzwojeniach silnika zapewniają ochronę przed przegrzaniem.
 • Silniki w wykonaniu przeciwwybuchowym dla zastosowań
  w środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem.

Funkcje pomp w wykonaniu elektronicznym, pompa z funkcją AUTOADAPT

Pompy SL1, SLV do 1,5 kW AUTOADAPT wyposażone są w sterownik, czujniki i zabezpieczenia silnika. Pompy wymagają jedynie podłączenia
do napięcia zasilania.

Cechy i zalety:

 • Wbudowane czujniki poziomu i suchobiegu.
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika.
 • Naprzemienność pracy pomp.
 • Wyjście przekaźnika alarmowego.
 • Pompa posiada wyjście przekaźnika alarmowego.
 • Dostępne są opcje NC i NO, które można wykorzystywać odpowiednio do potrzeb, np. do uruchamiania akustycznej lub optycznej sygnalizacji alarmowej.
 • Opóźnienie załączenia pompy po awarii spowodowanej brakiem zasilania.
 • Pompa nie włącza się, kiedy kolejność faz jest nieprawidłowa.
 • Autokalibracja po każdym cyklu pracy pompy.
 • Funkcja ochrony przed zablokowaniem.
 • Podany system uruchamia pompę w zaprogramowanych interwałach czasowych, aby zapobiec zablokowaniu wirnika. Funkcja ta jest nadrzędna wobec czujników suchobiegu w wersjach innych niż
  w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Funkcja After-run (odprowadzanie piany). Funkcja After-run może być używana w zaprogramowanych przedziałach czasowych, jeśli istnieje ryzyko powstania warstwy pływającej. Urządzenie CIU firmy Grundfos może być na stałe lub tymczasowo przyłączone w celu zmiany ustawień domyślnych, dokonywania dalszych ustawień lub odczytu dziennika alarmów i parametrów pracy, takich jak liczba załączeń
  i godzin pracy.
 • W przypadku instalacji kilku pomp w tym samym zbiorniku układ logiczny zintegrowany w sterowniku zapewnia równomierny rozkład obciążenia pomp w czasie.